Специализирани предпазители

НИКДИМ разполага със собствен отдел за производство на инструменти и научноизследователска и развойна дейност, както и със собствен отдел за поцинковане и лаборатория за тестване. Затова можем да произведем широка гама от предпазители за много различни приложения. През последните 10 години сме разработили над 100 вида предпазители за ниско и средно напрежение.