Контакти

Фабрика и централа:

гр. Казанлък 6100
бул. “23ти Пехотен Шипченски Полк” N 116
Централа: 0431 / 65016
Мобилен: 0888 233244
Факс: 0431 / 65028
Търговски отдел: 0431 / 62584
Мобилен: 0887 800 533
info@nikdim.bg

Международен офис:

гр. София 1517
бул. “Ботевградско шосе” бл. 6
Тел/факс: 02 845 5594
export@nikdim.bg

Пишете ни