ПРОДУКТИ

МИСИЯ

НИКДИМ Е ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ВИСОКО КАЧЕСТВЕНА ЕЛЕКТРО АПАРАТУРА ЗА НИСКО И СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ. НАШАТА ЦЕЛ Е ДА НАПРАВИМ МАРКАТА НИКДИМ ИЗВЕСТНА ВЪВ ВСЯКА ДЪРЖАВА ПО СВЕТА КАТО СИМВОЛ НА КАЧЕСТВО, СИГУРНОСТ И ИНОВАЦИИ.

 

Новини

>17.02.2016

„Никдим“  ООД ще изпълнява проекта „Повишаване производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на Никдим ООД” по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП” на Оперативна Програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

>27.01.2016

НИКДИМ ООД ще участва със собствен щанд на техническото изложение MIDDLE EAST ELECTRICITY, което ще се проведе от 01-03.03.2016г. в Дубай

>30.08.2014

Нови политики по качеството на Ръководството на НИКДИМ ООД, във връзка с ресертификацията по ISO 9001

Кариери

Информирайте се за актуалните работни позиции при нас!